Výstavy

Individuálne výstavy: 1982 – Park kultúry a oddychu v Nitre
1986 – Kultúrne stredisko Chrenová, Nitra
1988 – Trenčianske Teplice
1997 – Veľká Maňa, Vráble
2004 – Nové Zámky
2008 – Nové Zámky
2010 – Nitra
2012 – Bratislava
2014 – Nitra
2016 – České Budějovice, Nové Zámky, Topoľčany
Kolektívne výstavy: 1976 – Poľsko
1979 – Maďarsko
1985 – Česko
Sochárske sympózia: 2004 – Bardejov
1999–2015 – Podhájska
2015 – zápis do Knihy slovenských rekordov v počte 106 sôch v jednom objekte kúpele Podhájska
2004–2006 – Maria Bistrica, Chorvátsko (európske)
2007 – Bratislava (celosvetové)
Vydané knihy: 2016 – Žitava